Vstupní konzultace

Délka: 60 minut

V ceně výživového programu.

Vstupní konzultace je prvním krokem k sestavení adekvátního jídelníčku na míru. Bez této nezbytné součásti procesu Vám nemohu připravit jídelníček, který je vhodný právě pro Vás. 

Co si vzít s sebou?


  • Na konzultaci si s sebou přineste záznamy stravování včetně množství za posledních 5 dní. 
  • Pokud je to možné, přineste výsledky biochemického rozboru krve (dělá se na preventivní prohlídce, nebo při podezření na onemocnění). Zajímá mne především stav hladiny glukózy v krvi, jednotlivé frakce cholesterolu a trygliceridy. Dále pak výsledky testů štítné žlázy. V případě, že tyto výsledky nemáte, nic se neděje.
  • Dobrou náladu.

Co Vás na vstupní konzultaci čeká?


  • Nejprve společně vyplníme dotazník o Vašem zdravotním stavu, užívaných lécích, stravovacích zvyklostech a dalších faktorech, které mají vliv nejen na Vaši váhu, ale i zdraví.
  • Společně prodiskutujeme Vaše záznamy stravování.
  • Provedeme tělesnou analýzu složení Vašeho těla a měření tělesných obvodů.
  • Vysvětlím Vám výsledky a co pro Vás jednotlivé hodnoty znamenají.
  • Přiblížím Vám případné chyby, kterých se ve stravování dopouštíte.
  • Navrhnu další řešení dle Vašeho cíle (hubnutí atd.).
  • Pokud je to možné, snažte se dodržet podmínky pro měření tělesným analyzátorem. 

Dostanu tě do formy!