Metoda negativních opakování

Stejně jako vynucená opakování, i negativní opakování se využívají na konci série po svalovém vyčerpání. Přestože svaly již nedokáží provést pozitivní fázi dalšího opakování, lze uskutečnit několik negativních fází. Je tomu tak proto, že svaly jsou mnohem silnější při excentrické kontrakci.

Negativní opakování jsou příčinou poškození svalových vláken, která následně spustí řadu reakcí vedoucích ke svalovému růstu a mechanismům chránícím svaly před dalším poškozením. Z těchto důvodů se tato metoda používá jen zřídka. Jakmile se vytvoří obranné mechanismy, dochází již ke svalovému poškození méně často a v menším rozsahu.

Metodu neg. opakování postačí zařadit jednou nebo dvakrát, pak je vhodné udělat minimálně dvouměsíční přestávku. Stačí provést dvě až tři negativní opakování na konci poslední série každého cviku. Nutnou podmínkou jsou jeden nebo dva pomocníci (podle zvednané hmotnosti), kteří provedou pozitivní fázi opakování a zvednou břemeno. Během negativní fáze je úkolem sportovce klást maximální odpor a pomalu kontrolovaně spusti tbřemeno do výchozí polohy. Série skončí, tvá-li negativní fáze méně než tři sekundy.

Zdroj: Jim Stoppani, Velká kniha posilování, Grada, Praha 2008

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Nemáš peníze na trenéra? Tak zkus tréninkový plán!