9 největších mýtů o tucích a cholesterolu

24.10.2016

Výživa a prevence nemocí je naplněna celou řadou mýtů a omylů. Pravděpodobně největším omylem bylo doporučení vyhýbat se nasyceným tukům a cholesterolu navzdory tomu, že toto omezení nepřineslo v prevenci srdečné cévních chorob žádné prokazatelné výsledky. 

Nízkotučná strava spustila epidemii obezity a rozvoj diabetu u většiny světové populace.

TOP 9 největších mýtů o tucích a cholesterolu


1. Dieta se sníženým obsahem tuku a vyšším obsahem sacharidů

V 60. a 70. letech vědci uvěřili, že jsou hlavní příčinou srdečních chorob a zvyšování "špatného" cholesterolu v krvi nasycené tuky. Tato myšlenka se stala základním kamenem diety s nízkým obsahem tuku. Kvůli několika špatným studiím a politickým rozhodnutím byla tato strava v roce 1977 doporučena všem Američanům (1). To však v té době nebyla jediná studie o této dietě. Americká veřejnost se stala účastníky v největším nekontrolovaném experimentu v historii. Nejenže experiment nedopadl moc dobře, ale populace dosud trpí následky. Graf ukazuje, jak vrostla epidemie obezity v téměř stejném čase, kdy začala být doporučována nízkotučná strava (2):

Je pravděpodobné, že doporučení nízkotučné stravy zhoršilo stav obezity proto, že lidé začali jíst méně zdravých potravin jako je maso, máslo a vejce a začali konzumovat více zpracovaných potravin s vysokým obsahem cukru a rafinovaných sacharidů. V době, kdy byla nízkotučná strava doporučena, neexistovalo mnoho důkazů. Ve skutečnosti byla důkladně prostudována až v posledních několika letech a desetiletích.

Asi největší kontrolovanou studií ohledně stravy s nízkým obsahem tuku v historii výživy byla the Women´s Health Initiative. V této studii bylo rozděleno 48 835 postmenopauzálních žen do dvou skupin. Jedna skupina jedla stravu s nízkým obsahem tuku (s vysokým podílem celozrnných výrobků), zatímco druhá skupina se stravovala "normálně". Studie trvající 7,5-8 let vyvrátila hypotézu o nízkotučné stravě. Skupina s nízkým obsahem tuku ve stravě vykazovala váhový úbytek pouze o 0,4 kg (1 lb) menší, než druhá kontrolní skupina, navíc nebyl zaznamenám žádný rozdíl v rozvoji srdečních onemocnění nebo rakoviny mezi oběma skupinami (3, 4, 5, 6 ). Ani jiné velké studie nezjistili žádné výhody diety s nízkým obsahem tuku (7, 8, 9).

Tím to ale nekončí, bohužel ... strava s nízkým obsahem tuku, kterou stále ještě doporučuje většina výživových organizací je nejen neúčinná, ale může to být dokonce vyloženě škodlivá. V několika studiích prováděných na lidech strava s nízkým obsahem tuku některé významné rizikové faktory zhoršila - došlo ke zvýšení triglyceridů, snížení HDL (dobrého) cholesterolu a zmenšování LDL částic (10, 11, 12, 13). Přes mizerné výsledky ve studiích však mnozí specialisté na výživu po celém světě i nadále doporučují dietu s nízkým obsahem tuku.

2. Cholesterolový zabiják vejce

Výživoví odborníci pozoruhodně úspěšně démonizují dokonale zdravé potraviny. Vejce je pro své složení nejzdravější potravinou na světěPravděpodobně nejhorším příkladem toho je vejce, které patří mezi nejzdravější potravinu na planetě. Protože vejce obsahují velké množství cholesterolu předpokládalo se, že způsobují onemocnění srdce. Studie však ve skutečnosti ukazují, že cholesterol v potravě špatný cholesterol v krvi nezvedá. Konzumace vajec naopak zvyšuje HDL (dobrý) cholesterol a není spojena se zvýšeným rizikem onemocnění srdce (14, 15, 16, 17, 18). Vejce jsou neuvěřitelně zdravé, nabité vitamíny, minerály a živinami důležitými pro oči a mozek (19, 20, 21). Mějte na paměti, že téměř všechny živiny se nacházejí ve žloutku. Bílek obsahuje jenom bílkoviny. Říkat lidem, aby vyhazovali žloutky, je nejabsurdnější nutriční radou v historii.

3. Celková hladina cholesterolu a LDL cholesterolu jako indikátor rizika srdečního infarktu

Asi největší chybou v moderní medicíně je věnování přílišné pozornosti celkovému cholesterolu a LDL cholesterolu kvůli riziku srdečního infarktu. Je pravda, že jsou obě zvýšené hladiny spojeny se zvýšeným rizikem (22). Je to ale mnohem složitější. Celkový cholesterol ve skutečnosti obsahuje více faktorů - včetně HDL, který je známý jako "dobrý" cholesterol. Tedy, i vysoká hladina HDL vlastně zvyšuje celkovou hodnotu cholesterolu. A co ten "zlý", LDL cholesterol?

Implicitní předpoklad byl takový, že všechny LDL jsou špatné. Vychází ale najevo, že existují dva typy LDL: jeden se nazývá "velké nadýchané LDL" neboli LDL typu A, druhý "malé husté LDL" neboli LDL typu B. Částice velkých nadýchaných LDL plují v krevním řečišti. Jsou příliš veliké, než aby se dostaly pod buňky, které vystýlají krevní cévy, a tím zahájily proces aterosklerózy (kornatění tepen). Osmdesát procent LDL v krvi jsou velké nadýchané částice a má se za to, že jsou z hlediska kardiovaskulárního působení neutrální. Malé husté LDL však neplavou; klesají ke dnu. Jsou dost malé, aby se dostaly pod buňky krevních cév, a proto jsou specifi cky zapletené do zakládání aterosklerotických plátů. Ano, potravní tuk zvyšuje hladinu LDL, jenže toho velkého nadýchaného druhu. A malý hustý druh zvedá příjem sacharidů! Právě malé částice jsou spojeny s onemocněním srdce, zatímco velké, jsou většinou neškodné (23, 24, 25, 26, 27).

Studie ukazují, že celkový cholesterol a LDL nejsou vhodnými ukazateli rizika ve srovnání s jinými markery, jako jsou triglyceridy (28, 29). Jedna studie zjistila, že u 231 986 pacientů hospitalizovaných se srdeční chorobou, měla polovina z nich normální hladinu LDL (30)! Existují také studie, které ukazují, že vysoká hladina cholesterolu může mít ochranný účinek. U starších jedinců je vyšší hladina cholesterolu spojována nižším rizikem onemocnění srdce (31, 32). Naopak, příliš nízké hladiny cholesterolu jsou skutečně spojeny se zvýšeným rizikem úmrtí - z jiných příčin, jako je např. rakovina a sebevražda (33, 34).

Navzdory tomu je lidem se zvýšenou hodnotou stále doporučováno snížit hladinu cholesterolu všemi dostupnými prostředky. Například nízkotučnou stravou a léky (Statiny). Statiny ve skutečnosti cholesterol nesnižují, pouze blokují vlastní produkci cholesterolu a mají celou řadu nežádoucích účinkůPrávě teď miliony lidí po celém světě užívají léky snižující hladinu cholesterolu aniž by museli a zbytečně tak podstupují riziko vzniku závažných nežádoucích účinků. Ideální prevencí proti nárůstu cholesterolu v krvi je snížit příjem sacharidů (zejména cukru), zvýšit příjem vlákniny (snižuje vstřebávání chol.) a pohyb.

4. Oleje ze semen a rostlinné oleje jsou zdravé

Z nějakého velmi podivného důvodu se staly rostlinné oleje uznávanými ve zdravé výživě. Lidé začali s jejich výrobou teprve asi před 100 lety, jelikož neměli technologie pro jejich zpracování. Výživoví géniové usoudili, že jsou velmi zdravé a rozhodně lepší než "nebezpečné" nasycené tuky. Tyto oleje, které zahrnují sóju, kukuřici, slunečnici a světlici mají vysoký obsah nenasycených omega-6 mastných kyselin, které ve vysokém množství přispívají k rozvoji zánětů v těle (35, 36, 37).

Přestože se rostlinné oleje doporučují jako prevence srdečních onemocnění několik studií ukázalo, že spíše toto riziko zvyšují (38, 39, 40, 41). Nicméně, tyto oleje jsou doporučovány organizacemi, které by měly mít na starosti spíše ochranu našeho zdraví. Ne všechny rostlinné oleje jsou však zdraví škodlivé.

Do jídelníčku by měli být bez obav zařazeny oleje - olivový lisovaný za studena, konopný, kokosový, lněný, olej z vlašských ořechů, avokádový, rýžový, řepkový (ideálně v bio kvalitě) a sezamový. Všechny v nerafinované podobě.

5. Nasycené tuky zvyšují špatný cholesterol a způsobují onemocnění srdce

Válka proti nasyceným tukům byla nešťastným řešením založeným na chybných studiích s katastrofálními následky. Nasycené mastné kyseliny hladinu LDL příliš nezvyšují. Účinek je slabý a rozporuplný a zdá se, že je individuální (43, 44, 45).

Když nasycené tuky ovlivňují LDL, mění se částice z malých a velice hustých (což je špatné) na velké částice, které jsou většinou neškodné (46, 47, 48). Nasycené mastné kyseliny také zvyšují HDL cholesterol spojený se sníženým rizikem onemocnění srdce (49, 50) a zlepšují profil lipidů v krvi, nikoliv opačně.

V posledních několika letech proběhlo mnoho masivních studií zkoumajících souvislost mezi obsahem nasycených tuků a rizikem srdečních chorob. Jedna z těchto studií zahrnovala 347 747 účastníků. Závěr - neexistuje žádný důkaz, že nasycené tuky zvyšují riziko srdečních onemocnění (51). I mnoho jiných studií potvrzuje tyto výsledky. Nasycené mastné kyseliny jsou neškodné (52, 53). Pravdou je, že u nasycených tuků nikdy nebylo a nebude prokázáno, že jsou příčinou onemocnění srdce, protože to prostě není pravda.

6. Nasycené tuky a trans-tuky jsou stejné

Trans-tuky jsou nenasycené tuky, které byly chemicky modifikovány tak, aby byly pevnější s delší životností. Jsou také známé jako částečně hydrogenované tuky. Výrobní proces je velmi nechutný a nijak nesouvisí s přirozeností (vysoký tlak, vysoká teplota, kovový katalyzátor a plynný vodík). Skutečnost, že si někdo myslí, že jsou tyto tuky vhodné k lidské spotřebě, je matoucí. Některé z hlavních zdravotnických organizací začaly mást lidi tím, že zpodobnili složení trans-tuků a nasycených tuků, a zahrnuli je tak do šuplíku s popisem "špatné tuky" oba (54). Nicméně, jak už bylo řečeno výše, nasycené mastné kyseliny jsou neškodné, totéž však nelze říci o trans-tucích. Trans-tuky jsou vysoce toxické a mohou způsobit inzulinovou rezistenci, zánět v těle a výrazně zvyšují riziko závažných onemocnění, jako jsou onemocnění srdce (55, 56, 57, 58). I když se jejich spotřeba snížila a výrobci z většiny margarínů trans-tuky odstranili, stále se tyto tuky nacházejí ve zpracovaných potravinách.

Chcete-li se vyhnout chronickým onemocněním, pak jezte máslo, maso a kokosový olej a trans - tukům se vyhýbejte, jako by na tom závisel váš život (což vlastně závisí).

7. Po stravě s vysokým obsahem tuku se tloustne

Strava s vysokým obsahem tuku by měla logicky vést k vyššímu ukládání podkožního tuku. Říká se, že jsme to, co jíme. Není třeba to brát tak doslova. Tak jednoduché to není. I přesto, že má tuk ve srovnání s bílkovinami a sacharidy více kalorií na gram, potraviny s vysokým obsahem tuku jsou velmi syté a dá se jimi těžko přejíst. Studie stravy s vysokým obsahem tuku (a nízkým obsahem sacharidů) ukazují, že tyto diety způsobují vyšší váhový úbytek, než strava s nízkým obsahem tuku (59, 60, 61). Low-carb (nízkosacharidová strava) s vysokým obsahem tuku vede ještě k dalším výhodám. Zvyšuje hladiny HDL cholesterolu, snižuje triglyceridy, snižuje krevní cukr a inzulin, zvyšuje senzitivitu na inzulin, podporuje spalování břišního tuku a zlepšuje velikost LDL částic (62, 63, 64, 65). I přesto mnoho výživových poradců považuje low-carb stravu za škodlivou a opakovaně doporučují neúspěšnou nízkotučnou dietu u které bylo prokázáno, že je zcela neúčinná.

8. Margarín je lepší než přírodní máslo

Kvůli válce proti nasyceným tukům se máslo dostalo na seznam nezdravých potravin. Výrobci potravin skočili do rozjetého vlaku a začali vyrábět repliku másla - margarín. Většina margarínů obsahuje velké množství zpracovaných rostlinných olejů obvykle s přidanými trans-tuky. Je nepochopitelné, že si lidé mohou myslet, že zpracovaný, průmyslem zpracovaný margarín by mohl být zdravější než máslo, které je zcela přirozené a lidé jej jedli již v dřívějších časech. Studie také nepodporují myšlenku, že by byl margarín zdravější než máslo. Z Framingham Heart Study vyplynulo, že je margarín ve srovnání s máslem spojen se zvýšeným rizikem srdečního onemocnění (66). I mnoho dalších studií zjistilo, že mléčné výrobky s vyšším procentem tuku nepřispívají k onemocnění. Ve skutečnosti jsou výrobky z mléka s vyšším obsahem tuku spojeny s nižším rizikem obezity (67, 68).

9.Nízkotučné potraviny jsou zdraví prospěšné

Díky směšným doporučením stravy s nízkým obsahem tuku začali výrobci z některých potravin odstraňovat tuk. Vznikl ale problém, potraviny bez tuku nebyly k jídlu. Výrobci si to uvědomili a místo tuku přidali spoustu cukru, aby kompenzovali chuť po chybějícím tuku.Z tohoto důvodu je většina potravin "s nízkým obsahem tuku" nadupaná cukrem, který je nejen škodlivý, ale způsobuje přibírání na váze (69, 70, 71). Pokud má potravina na obale uvedeno, že je "s nízkým obsahem tuku" nebo "light", pak pravděpodobně zjistíte, že obsahuje cukr, kukuřičný sirup a různé umělé chemické látky (bílé jogurty uvedené látky obsahovat nesmí). Nicméně, přesto prodej těchto potravin vyletěl vzhůru, protože mnoho výživových poradců a organizací stále radí lidem, aby vybírali nízkotučné výrobky, i když "normální" tučné alternativy jsou mnohem zdravější!

V případě, že ve vaší stravě dominují potraviny s nízkým obsahem tuku se značnou převahou sacharidů, berte u zařazení vysokotučných potravin ohled na vyšší kalorický příjem. V takovém případě je na místě snížit příjem sacharidů a zařadit vlákninu převážně ze zeleniny. Pečená kačena je sama o sobě v pořádku, ale s šesti knedlíky už tvoří kombinaci vedoucí ke zhoršení lipidového profilu a nadváze. O konzumaci rafinovaných cukrů se snad ani není třeba zmiňovat.

Zdrojhttps://authoritynutrition.com/top-9-biggest-lies-about-dietary-fat-and-cholesterol/, volný překlad, doplněno, Cukr náš zabiják, Robert H. Lustig, M.D., M.S.L., CPRESS, 2015. Odkazy na studie s originále článku.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.